Om at være låner

I forhold til vort reglement, er der få betingelser, der skal opfyldes for at være låner:

 

Du skal være registreret som låner
Du kan dig ind melde dig ved personligt fremmøde på biblioteket. Medbring dit sundhedskort.
Hvis du er 18 år og ældre, har du mulighed for at oprette dig hjemmefra med NemID 

Bemærk, at børn under 14 under skal bruge en samtykkeerklæring. Læs mere herom på "For børn og deres voksne"

Læs mere om bibliotekets brug af persondata her på hjemmesiden.

Materialerne kan lånes med hjem
Det er gratis at låne, når betingelserne overholdes.

Når du har lånt materialerne, er det dit ansvar, at du har lånt dem korrekt, og at de bliver afleveret korrekt. Derfor er det en god ide at tjekke din bon.

Lånetiden skal overholdes
Materialerne skal afleveres i samme stand, som de er lånt i.

Afleveringsfristen for hvert lånt materiale står på udlånskvitteringen. 3 dage før afleveringsfristen sendes en sms/e-mail – med mulighed for at forny via sms (valgfri service).

Dine lån og afleveringsfrister kan ses her på hjemmesiden.

Fornyelse
Fornyelse af lån kan ske via hjemmesiden, via tlf. 99 17 28 00, via sms, app'en Biblioteket (App Store and Google Play)  eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Bemærk, at materialer tidligst kan fornyes 7 dage før afleveringsdatoen. Ved materialer fra andre biblioteker tages der forbehold for fornyelse.

Gebyrer
Overholdes betingelserne ikke, skal du betale gebyrer:

 • Overskrides lånetiden med 1 dag, er gebyret 10 kr.
 • Overskrides lånetiden med 14 dage, er gebyret 40 kr. Samtidig sendes en hjemkaldelse.
 • Overskrides lånetiden med 35 dage, er gebyret 80 kr.
 • Overskrides lånetiden med 56 dage, sendes sagen til Thisted Kommunes opkrævning.
 • Børn under 14 år modtager hjemkaldelsesmeddelelser, men skal ikke betale gebyr.
 • Gebyr skal betales, selv om hjemkaldelsesmeddelelser ikke er modtaget.
 • Skylder man for mere end 20 kr. modtager man automatisk en saldoopgørelse fra biblioteket via digital post.
 • Hvis de skyldige gebyrer udgør 200 kr. eller mere, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt.
  Der udsendes en blokeringsvarsel via sms/mail 3 dage før adgangen spærres.

Betaling af gebyrer
Gebyr kan betales i vores afdelinger eller via netbank på konto nr. 4368 11519695. Husk at påføre navn og regningsnummer.
Gebyrer kan også betales via mobilepay igennem app'en "Biblioteket". Læs mere

Låneridentifikation
Sundhedskortet anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sundhedskortet ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sundhedskort eller lånerkort.

Flytter du, får nyt mobilnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked eller ret selv via hjemmesiden. Bortkomne kort skal straks meldes til biblioteket ring evt. på 99 17 28 00.

Depositum
Biblioteket opkræver ikke depositum.

Lånetid
Lånetiden er normalt 28 dage. Dog gælder følgende undtagelser:

 • For spillefilm er lånetiden 14 dage.
 • For digitale spil er lånetiden 14 dage.
 • Enkelte materialer kan have en anden lånetid. Disse materialer vil være tydeligt mærket med den gældende lånetid.
 • Lånetiden kan forlænges 3 gange, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere.
  Det er kun muligt at forlænge et materiale når der 7 dage eller mindre, til det skal afleveres.
 • Der tager forbehold for fornyelse ved materialer lånt fra andre biblioteker.
 • Lånere, der i længere perioder opholder sig i udlandet, kan efter en konkret individuel vurdering få forlænget lånetid på ikke-efterspurgte materialer.
 • Institutioner, skoler, dagplejemødre og tilsvarende kan låne depoter med bøger og musikmaterialer med en lånetid på 2 måneder.

Misligholdelse
Beskadigede og bortkomne materialer skal erstattes med bibliotekets genanskaffelsespris + indbinding eller andre klargøringsudgifter. Et flerbindsværk kan kræves fuldstændig erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget.

Genanskaffelsesprisen på video/dvd og digitale spil inkluderer også licensudgiften til tilladelse til udlån i biblioteket. Det betyder, at prisen bliver højere end prisen ved almindeligt salg i detailhandelen.

Hjemkaldelser
Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takster. Se under ’Gebyrer’ ovenfor.

Udelukkelse
Lånere kan udelukkes fra at bruge bibliotekets tilbud, hvis de lånte materialer beholdes længere end 5 uger efter afleveringsfristen, eller gentagne gange afleveres i beskadiget stand.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden, kan bortvises fra biblioteket. Brugere, der ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Marie Louise Honoré Aamann

Souschef, Biblioteket i Thy

Tel: 99 17 28 01

SEND EN EMAIL

SE PROFIL

Lisbeth Agerholm

Assistent

Tel: 99 17 28 24

SEND EN EMAIL

SE PROFIL