Christiansgave

Et grønt tilbud, der understøtter samtidens (re)kreative behov.

Byparken Christiansgave tilhører borgerne i Thisted by. Det blev fastslået på skrift i Chr. 8's gavebrev af den 11. januar 1844. Og borgerne har gjort flittigt brug af foræringen gennem mange generationer. Skoven, Plantagen eller Christiansgave udgør en fast bestanddel af enhver Thistedbos billede af sin by.

I anledningen af 150-året for plantagen, blev der i 1994 udgivet en folder, hvor man kan læse om de forskellige forlystelses-steder og pavillioner, der har været i plantagen op gennem tiden. I 1945 blev der anlagt et friluftsteater med plads til over 2000 mennesker. I 2017 blev der bygget en ny scene på stedet, og der er nu bænkeplads til 300 og græsareal til 1000 siddende tilskuere. Sommeren igennem arrangerer Thisted Kommune underholdning for både børn og voksne.