Krible Krable

Vær med til at undersøge livet i skovbunden.

Foråret er tid for larver, rovbiller og mange andre smådyr i skovbunden. Vi undersøger livet i skovbunden, iagttager og sammenligner dyrenes levesteder. Afhængig af elevernes alder arbejder vi med fødekæde, tilpasning og økosystemer.

Eleverne kommer med på en tur, hvor der snakkes om insekterne i skovbunden. Det er aldrig til at vide, hvad man finder, og man skal se sig godt for, da de flester er små, hurtige eller gode til at kamuflere sig. Hvorfor tisser myren, når man tager den op? Hvem laver huller i bladene? Hvad spiser rovbillen?

Krible Krable er et tilbud til skoleklasser. Projektet blev bevilget 50.000 kr. af Thisted Kommune.

Læs mere om det her.

Søren Michelsen Krag

Naturvejleder

Tel: 99 17 22 43

SEND EN EMAIL

SE PROFIL