November 26.11.2019

Forpagtning af KulturRummets café – Madværkstedet

Vi søger en dygtig forpagter, der har lyst lyst til at drive og udvikle en spændende café i unikke omgivelser. Måske er det dig?

KulturRummet består af Biblioteket, Musikskolen, Christiansgave, Plantagehuset, samt URT – Ungdomsrådet i Thy.

Madværkstedet er beliggende i Plantagehuset, der fungerer som medborgerhus. Der er mere end 300 registrerede foreninger, som har deres gang i Plantagehuset. I Plantagehuset holder Spillestedet Thy også til, og dette fungerer derfor også som en tæt samarbejdspartner. 

Et centralt omdrejningspunkt
Madværkstedet er et centralt omdrejningspunkt for KulturRummet – både i synergien mellem brugerne og internt blandt ansatte. Madværkstedets personale indgår i et tæt team med Plantagehusets medarbejdere og det øvrige KulturRumspersonale.

Brugerne af KulturRummet og dermed også Madværkstedet er mangfoldige og rummer alt fra "EDB-kursus for seniorer", som to gange ugentligt får kaffe og brød om formiddagen, til mødregrupper, studerende og frokostgæster. Der er fællesspisning, hvor enlige, grupper og familier mødes og kan vælge mellem tre retter.

Det er af stor betydning for KulturRummet og brugen af Plantagehuset, at der er mulighed for at mødes og spise i Madværkstedet. Det er en væsentlig del af det samlede tilbud til brugerne.

Som det fremgår af udkast til lejeaftale, er det vigtigt, at man som forpagter af Madværkstedet er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med KulturRummets brugere og ansatte – og at man er en del af den særlige kultur, der er i Plantagehuset. 

Madværkstedet ønskes forpagtet ud til en forpagter, som vil:

  • Være med til at bevare den særlige kultur, der er på stedet 
  • Vil indgå i et samarbejde om udvikling nye tiltag som fx
  • fællesspisning og formidling
  • madkurser
  • morgenmads- og madpakkeordning
  • opbygning af nyttehave (dyrkning af egen frugt mv.)
  • etc.

En kommende forpagter lejer udelukkende køkkenet, men får stillet selve restauranten til rådighed til spisende gæster, samtidig med at restauranten er et offentligt sted til benyttelse af andre end spisende gæster, når køkkenet er lukket.

Der er i øvrigt gode muligheder for ”Mad ud af huset”, da køkkenet er stort og adgangsforholdene til stedet er gode.

Der ønskes en aftale med forpagter hurtigst muligt. 

Information
Til belysning af opgaven kan du læse mere her

Du er velkommen til at kontakte KulturRummets leder Eva Sjælland på telefon 22 97 15 95 eller mail evas@thisted.dk.

Ansøgning
Du skal indsende ansøgning med en beskrivelse af din virksomhed og dine erfaring, samt dine ideer og visioner for Madværkstedet. Derudover ønskes et budget for en helt års drift.

Ansøgning sendes til Eva Sjælland på ovenstående mail-adresse.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 20. januar kl. 12:00 2020.

Eva Sjælland

Leder af KulturRummet

Tel: 22 97 15 95

SEND EN EMAIL

SE PROFIL