Dit grønne og åbne kulturhus

KulturRummet er Thisted Kommunes ambitiøse og innovative satsning på kulturområdet. Et grønt og åbent kulturhus i Thy, hvor kulturaktiviteter har vide rammer og frit spil. Et kreativt lærings- og oplevelsesrum for folk i alle aldre.

KulturRummet er et alternativt kulturhus – en superspændende modernisering af de kommunale institutioner, der er helt speciel for Thy. Det storstilede projekt har formået at tiltrække betydelige fondsmidler og er blevet til gennem mange menneskers hjælp og tanker, hvor brugere, ansatte, samarbejdspartnere, kulturaktører, politikere og forvaltning har alle bidraget. Projektet har oplevet enestående opbakning og interesse fra omverdenen og skal i de kommende år for alvor bevise sit værd som kulturlivets lokale drivkraft.

Et storstilet projekt, der rækker ud i alle afkroge
Med KulturRummet er der udsigt til en mere dynamisk og spændende bykerne i Thisted. Det attraktive og nytænkende koncept får stor betydning i forhold til fastholdelse og tiltrækning af borgere. Det vil utvivlsomt bidrage til, at Thy fortsat er interessant og attraktiv for børn, unge og voksne kulturforbrugere og -skabere. Det eksisterende kulturliv vil opleve et gedigent boost og en øget professionalisme, der vækker genklang og stolthed.

Kulturmiljøerne vil i fællesskabets ånd kunne bidrage med et væld af kompetencer, fagligheder og ressourcer, så endnu flere projekter og aktiviteter fremover kan igangsættes og videreudvikles for Thys borgere. I den fælles arena vil kommunens institutioner kunne samarbejde om at levere tidssvarende kulturformidling, da der vil være mødefaciliteter, læringstilbud og en platform for produktiv udfoldelse for alle. KulturRummet bliver det kompetente afsæt for inspiration, kreativitet og mangfoldighed.

I de kommende år vokser KulturRummet frem i Thisted by og i kommunen som helhed. Kulturen skal ikke centraliseres, tværtimod, og selv om det bliver en svær øvelse at nå alle hjørner af Thy, er mange af de nuværende medarbejdere allerede vant til at orientere sig mod både syd og nord, hvor musikskolen og biblioteket har etablerede afdelinger, ligesom bogbussen og andre decentrale tilbud dagligt er med til at befordre fællesskab og sammenhæng på kryds og tværs. KulturRummet er fremtidens proaktive facilitator og medskaber af gedigne kulturtilbud til glæde for alle thyboer.

Sammenhæng, samarbejde og samskabelse
I Thisted Kommune giver vi kulturen en håndsrækning, og KulturRummet er netop en konkretisering af dette: et forum til alle, der brænder for at inspirere, udføre og præsentere. Et oplevelses- og skabelsesrum, som nedbryder grænserne mellem centrale kulturmiljøer – et repos for det fysiske og mentale kulturliv. I de kommende år vil det udgøre epicenteret for den nye kulturdynamo, der har som mål at fremme sammenhæng, samarbejde og samskabelse på tværs af hele kommunen.

De unikke rammer og mødesteder vil befordre både social og faglig udfoldelse. En af de forestående opgaver bliver at skabe et fælles medejerskab, engagement og bevidsthed for KulturRummet – både hos de daglige brugere og det tilknyttede personale, ligesom publikumsudvikling vil være et løbende fokuspunkt, så endnu flere får glæde af det samlede og samlende tilbud.

Noget af det, man kan forvente at opleve, er, at de traditionelle faggrænser udviskes og afløses af tværgående synergier. Biblioteket vil i højere grad være koncertrum og makerspace. Christiansgave bliver et miljø, der favner alt fra indsamling af krible-krable-dyr med naturvejlederen til pompøse rockkoncerter på den nyetablerede scene. Og ungdomsmiljøerne vil få større indflydelse og ansvar, der favner bredere end deres eget segment – her vil der blive arbejdet med alt fra progressiv kunst til demokratisk bevidstgørelse og generel kulturhusudvikling i et vekselvirke mellem de lokale og nationale erfaringsdannelser, så KulturRummet meddefineres og formes af fremtidens publikum.

Vi ryster poser og åbner døre
Åbenhed, tillid og tilgængelighed er nøgleord for KulturRummet. I 2014 blev det muligt at få adgang til bibliotekerne uden for den normale åbningstid, erfaringerne med tiltaget er gode og fremover skal det kun være endnu nemmere at tilgå de kommunale kulturtilbud. Vores webplatforme skal understøtte sammenhæng, transparens og potentiale og der skal være kort proces mellem tanke og handling.

Det performative, det midlertidige og den gode idé skal have optimale betingelser uden at skade de serviceydelser og tilbud, som kommunen har været garant for i årevis. Vi ryster posen med de både sukkulente og næringsrige kulturbolsjer, men du kan stadig få fingre i Jules Vernes samlede værker, sende arvingerne til klassisk klaver eller promenere uforstyrret i byparkens grønne favntag.

Det (a)thypiske kulturhus
KulturRummet kom på tegnebrættet første gang i 2012, og efter nogle år med konceptudvikling, fundraising og diverse forberedelsesmanøvrer blev spaden stukket i jorden i efteråret 2016 – en rituel handling, der markerede en markant milepæl for den lokale kulturudvikling. Anlægsarbejdet, som er centreret omkring et otte hektar område i hjertet af Thisted, blev afsluttet i starten af 2018.

KulturRummet består af fem traditionelle miljøer, der som en del af konceptudviklingen er samlet i tre kraftcentre:

  • Christiansgave – grøn kulturarena & eksperimentarium
    Christiansgave er den gamle stadspark. Her skal kultur- og naturaktiviteter kunne udfolde sig, som det oprindeligt var tanken i 1844, da Christian den 8. skænkede den til byens borgere. Christiansgave er KulturRummets eksperimentarium – de åbne rammer, hvor grænsen mellem inde og ude fortoner sig, og overgangen fra ét kulturtilbud til det næste bliver flydende. Christiansgave gør det muligt at skabe naturlig og kulturlig sammenhæng i alle retninger. Et grønt tilbud, der understøtter samtidens (re)kreative behov.
  • URT & Plantagehuset – center for ungdomsliv & kreativitet
    Hos URT (Ungdomsrådet i Thy) og i medborgerhuset Plantagehuset møder man kreative miljøer, ungdomsliv og foreningsaktiviteter. De unge har fået en helt ny bygning, der især understøtter de mange musikaktiviteter, og Plantagehuset er gjort mere tidssvarende og rummer fremover også nogle af KulturRummets større projekter og samarbejdspartnere, både den socialøkonomiske café Madværkstedet og det regionale spillested Spillestedet Thy etablerede sig således her i 2017.

  • Musikskolen & biblioteket – center for inspiration & læring
    Den nye musikskole har fået et udtryk, der både er helt sit eget og samtidig nærer stor respekt for de kulturhistoriske værdier, der kendetegner det 80 år gamle bibliotek. De to bygninger er blevet sammenkoblet med en gangbro og har fået fælles café – dette vil i de kommende år give spændende muligheder for læring og oplevelser på tværs, fordi den traditionelle grænse mellem bogudlån og musikundervisning er opløst – til gengæld er et fundament for et langt bredere og mere tidssvarende kulturarbejde etableret.

Eva Sjælland

Leder af KulturRummet

Tel: 22 97 15 95

SEND EN EMAIL

SE PROFIL