Det grønne og folkelige møde- og performancerum

Med projektet ønskede vi at undersøge, hvordan bibliotekets fysiske grænser kan overskrides gennem anvendelsen af designprincipperne fra Slots- og Kulturstyrelsens modelprogram, idet vi udviklede nye koblinger mellem Plantagehuset, musikskolen, biblioteket og Christiansgave. Målgruppen for projektet var børn og unge.

Undervejs skulle projektaktiviteterne give erfaring med at anvende servicedesign og værdikædetænkning. Helt konkret blev der taget udgangspunkt i én aktivitet i ét af KulturRummets rum, hvorefter der skabtes relaterede/afledte aktiviteter i ét eller flere andre rum.

En integrering af biblioteksfunktion i Plantagehuset skete i samarbejde med brugere fra Plantagehuset. Der arbejdedes desuden på at skabe et netværk af biblioteker, så uderummet blev et større fokusområde for bibliotekernes aktiviteter.

Workshops med træ-tema
Den første aktivitet havde hovedtemaet ”træ” og bestod af tre workshops. I samarbejde med kunstneren Henrik Westergaard, arbejdede børnene (5. klasse, Tingstrup Skole, og flexklassen, Østre Skole, i alt ca. 40 elever) med plane, spejlede og rumlige billeder i en performativ proces – et møde mellem kultur og naturmaterialer.

Børnene arbejdede med træinstallationer i Plantagehuset og i Christiansgave. Biblioteket udstillede samtidig en træskulptur af Erland Knudssøn Madsen. Der var desuden en materialeudstilling om skulpturkunst og ”bogtræer” på biblioteket.

Ferniseringen foregik uden for Thisted Bibliotek med sang ved børnene. Alle børn blev udstyret med pandelamper og viste vejen til deres værk i Christiansgave og videre til værkerne i Plantagehuset.

I 2015 blev yderligere to aktiviteter afviklet sted med ”træ” som tema.

Læs mere om projektet her.