Mit bibliotek – min scene: nye veje til vidensdeling

Med projektet ønskede vi at udvikle en metode for, hvordan man med lokale partnerskaber og samskabelse med nye brugergrupper kan gøre bibliotekets rum og ressourcer til en attraktiv og alternativ scene for vidensdeling og informations- og formidlingsudpakning i lokalmiljøet.

Projektet ville udvikle anbefalinger til, hvordan man kan skabe et fysisk univers for en digital vidensplatform, der formidler en bred vifte af arrangementer. 

Projektet tog udgangspunkt i lokale aktøres egne aktiviteter, og der blev givet et taktilt og rumligt udtryk i biblioteksrummet i samskabelse med bibliotekets faglige personale.

Helt konkret ønskede vi at gøre event-portalen thy360.dk virkelig og relevant for borgerne i kommunen ved at skabe større synlighed i det fysiske rum:

  • Portalens arrangementer blev formidlet både på biblioteket og i Thy generelt.

  • Bibliotekets personale blev ambassadører for portalen, og et mindre team blev superbrugere af thy360.dk, hvilket skulle give bedre service og en bredere kontaktflade.

Vi fokuserede på kreative formidlingsformer, digitale kontaktflader og serviceoptimering.

Læs mere om projektet her.