Mit rum for læring og oplevelser

Mit rum for læring og oplevelser var et 2-årigt samarbejdsprojekt med biblioteker og info-centre i Skive, Nyborg, Rebild, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Flensburg.

Vi ønskede med at skabe sammenhæng mellem skolernes læringsfokus og folkebibliotekets oplevelsesfokus samt styrke opfyldelsen af den nye folkeskolereform. Det overordnede formål var: 

  • At give et sammenhængende kultur- og læringstilbud til børn i skolealderen.

  • At give fem gode anbefalinger til fremtidens biblioteksbetjening af børn.

Lokalt ønskede vi i projektperioden at udvikle et mobilt kulturrum i form af en specialindrettet skurvogn, der kunne tilknyttes udvalgte skoler i givne perioder, fx i forbindelse med temauger. Tilbuddet blev udviklet i samarbejde med skoler i kommunens landdistrikter.

Projektet blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Børns Møde Med Kunsten.

Kulturskurvognen
Vores mobile kulturrum – skurvognen – blev indrettet i et fleksibelt og attraktivt design. Skurvognen blev udstyret af en tværfaglig samarbejdsgruppe med repræsentanter fra skole, kultur og andre formidlingsfagligheder. Vognen blev indrettet med såvel fysisk som digitalt materiale og fungerede som et alternativt og avanceret ressourcerum, hvor læring og oplevelse kunne gå hånd i hånd.

Vi etablerede bl.a. et samarbejde med indskolingslærerne på Bedsted Skole, der ønskede at arbejde med solsystemet som tema. Skurvognens udvendige udtryk skulle støtte op omkring temaet, og i processen med dette tilknyttede vi indskolingslærere, en lokal kunstner og eleverne fra indskolingen.

Arbejdsgruppen
Vi etablerede en arbejdsgruppe bestående af skolefolk og kulturfolk, som samlet skulle udvikle på temaet. Resultatet blev et overflødighedshorn af digitale og fysiske medier, som gav eleverne en ekstra oplevelse og et supplement til den almindelige undervisning uden for de vante rammer.

Samarbejde mellem børn og kunstner
Biblioteket i Thy havde, som tovholder af projektet, aftalt med henholdsvis kunstner og indskolingslærere, at dekorationen af skurvognen skulle foregå i et praktisk samarbejde mellem lærere, elever og kunstner, hvor kunstneren i forbindelse med input fra eleverne, skitserede elevernes tanker, produkter og kreative ideer og raffinerede efterfølgende resultatet som en dekoration på skurvognen.

Via projektet ønskede vi at styrke børnenes nysgerrighed i et aktivt samarbejde med kunstneren. Herved oplevede børnene kunsten som en del af deres hverdag. Vi understøttede deres naturlige nysgerrighed og lyst til at eksperimentere og skabte forhåbentlig samtidig en forståelse hos børnene for, at kunst også netop er for børn. Vigtigst af alt blev børnene involveret i en kunstnerisk proces, som gav medejerskab af det færdige resultat.

Børns Møde Med Kunsten
Male på skurvogn? Male på lærred? Male på VÆG! Helt fra de første indledende møder med leder og lærere fra Bedsted Skole var nøgleordene udveksling og proces. Inden selve maleprocessen og mødet med børnene gik i gang, var der udveksling af ændringsforslag og forskellige idéer.

Læs mere om projektet her.

Lene Malle

Bibliotekar

Tel: 99 17 28 26

SEND EN EMAIL

SE PROFIL