Musik i Børnehøjde

I forsommeren 2016 søgte en skoleleder og en musikskoleleder sammen med Kulturtjeneste Thy støtte hos Slots- og Kulturstyrelsen til et nyskabende lokalt pilotprojekt.

Projektet skulle målrettes en gruppe børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kulturtilbud, og gennem en række fælles, positive oplevelser med musik og musikundervisning give børnene kendskab til musiske aktiviteter og Musikskolen i Thy.

I februar slog lærere fra Hanstholm Skole og musiklærere fra Musikskolen i Thy tonen an, og derefter arbejdede samtlige indskolingselever intensivt med musik hen over otte fredage i foråret.

Overordnet gennemgik børnene forløb inden for fire temaer: instrumentfremstilling, kor, sammenspil samt dans og bevægelse. Hvert tema blev tilknyttet nogle nærliggende fagområder såsom natur/teknik og idræt, og projektet skulle dermed både synliggøre og eksperimentere med de musiske udfoldelsesmuligheder i forbindelse med de traditionelle skolefag.

Musikken skrues (helt) op i børnehøjde – pressemeddelelse den 3. marts 2017.

Thomas Boe Mikkelsen, souschef på Musikskolen i Thy, udtaler om projektet: "Musikskolen i Thy arbejder på at skabe et øget samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skole- og dagtilbudsområdet, og med Musik i Børnehøjde har vi kunnet observere og erfare, at mødet mellem musikskole og folkeskole har givet børnene både sjove og lærerige oplevelser. Projektet har været en succesfuld afprøvning af en undervisningsmodel, som vi håber vil kunne komme andre børn i kommunen til gode."

Nyt tværfagligt projekt løfter musikken op i børnehøjde – læs artiklen på folkeskolen.dk.

Projektet fik sin finale i begyndelsen af maj med en stor afslutningskoncert på Hanstholm Skole. Hele indskolingsafdelingen, lærere og musikskolelærere viste sammen forældre, kammerater, søskende, bedsteforældre og andre interesserede, hvad de havde brugt de forgangne ni fredage på. Og det gik ikke stille for sig, da koncerten gik i gang – med instrumenter, eleverne selv havde bygget.

Læringsfællesskaber på tværs af kultur-, undervisnings- og dagtilbudsområdet er noget, man arbejder intensivt med i Thisted Kommune. Derfor glæder det også koordinator i Kulturtjeneste Thy, Marie Louise Klitgaard, at se, hvordan flere og flere børn i kommunen oplever kunsten og kulturen som en naturlig del af deres hverdag.

”Det overordnede mål for alle vores kulturrelaterede projekter for børn og unge er at skabe højere faglighed, bedre trivsel, livsmestring og tilhørsforhold til det Thy, de yngste borgere vokser op i,” udtaler Marie Louise Klitgaard. ”Med Musik i Børnehøjde på Hanstholm Skole bidrager Thy konkret til erfaringsindsamlingen inden for feltet musik og læring.”

Fra hjemmebyggede instrumenter til livsmestring – pressemeddelelse den 5. maj 2017.