Opgradér din læsning – læselyst og digitale medier

I projektet undersøgtes, om teknologien skaber bedre læselyst og læsekompetencer. Betyder det noget for læseoplevelsen, hvilket medie man benytter sig af under læsningen?

Undersøgelsen blev foretaget ved at sætte en række læsestimulerende aktiviteter i gang, samtidigt med at der blev målt på dem. Samspillet mellem mediekompetencer og læsekompetencer er en vigtig pointe i projektet. Ved mediekompetence menes evnen til at betjene teknologien og anvende sociale medier til at forstærke læseoplevelsen. Fokus var på brugen af nutidens teknologi – med henblik på at skabe et mere sammenhængende bibliotekstilbud.

Den digitale læsekreds for mænd
I den digitale læskreds for mænd mødtes syv læsere og tre bibliotekarer i efteråret 2014 for at sætte strøm på læseglæden.

Udgangspunktet var læsning på iPads, og vi lånte bøger igennem apps til eReolen og Ebib.dk. Teksterne var af Jacob Kokkedal, Jørn Riel og Tom Buk-Swienty. Og de blev både læst og lyttet til.

I gruppen diskuterede vi teksterne, men også selve læseoplevelsen på en digital platform blev vendt. I starten var den er generel skepsis over for mediet, som dog svandt ind, da erfaringerne med ebogs-læsning blev større.

Læsekredsen sluttede af med fællesspisning og et åbent arrangement for den nordjyske forfatter Jacob Kokkedal.

Filmlæsning for unge
1. x på Thisted Gymnasium arbejdede gennem to måneder med projektet ”Opgrader din læsning”. Projektet blev støttet af Kulturstyrelsen, og tre biblioteker, Odense, Randers og Thisted, gennemførte i perioden efteråret 2014 – foråret 2015 forskellige forløb, der alle tog udgangspunkt i, hvilke oplevelser og erfaringer deltagerne fik, når de skulle læse skønlitteratur ved hjælp af digitale medier.

I Thisted og Randers valgte bibliotekerne at tage kontakt til ungdomsuddannelserne for at invitere til et samarbejde med en gruppe elever og deres lærer. Filmmediet blev inddraget, fordi det var en oplagt måde for eleverne at bearbejde teksten på, samtidig med at de kunne få lov til at skabe deres helt eget udtryk.

Gymnasieklassen arbejdede med bogen ”Pigen i cementblanderen” af Svend Åge Madsen. Forfatteren kalder bogen en Mikroman, og den indeholder et antal historier, som eleverne har kunnet vælge ud af. Eleverne har læst bogen enten på iPad, pc eller mobiltelefon og bearbejdet det læste på klassen. Efterfølgende har de i mindre grupper med baggrund i bogen optaget deres egne film og gjort dem klar til visning i Thisted Kino for et indbudt publikum bestående af forældre og venner.

Alle film fra premiereaftenen den 4. februar 2015 er tilgængelige online her.

Kristian Agerholm Jensen

Bibliotekar

Tel: 99 17 28 36 / 21 18 90 33

SEND EN EMAIL

SE PROFIL