Spillestedet Thy – regionalt spillested 2017-2020

I efteråret 2015 dannede vi en arbejdsgruppe med det formål at få etableret et regionalt spillested i Thy.

Den endelige ansøgning blev indleveret til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik den 29. februar 2016 – inden da havde vi en intens proces, der blev kickstartet med et åbent stormøde i Plantagehuset den 29. september 2015. Heldigvis bar det store arbejde frugt, og Spillestedet Thy er i dag en realitet.

Spillestedet Thy: et indledende statement
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at udpege Spillested Thy som regionalt spillested frem til 31. december 2020. Og det er vi virkelig glade for.

Det er et kæmpe skulderklap til alle de musikforeninger og -aktører i Thy, der har bakket op om projektet og lagt masser af mandetimer i arbejdet med vores ansøgning.

Det er enormt tilfredsstillende at projektstøtteudvalget har forstået vores visionære projekt, og det er med stor ydmyghed, at vi nu for alvor trækker i arbejdstøjet og realiserer noget, der faktisk har været i støbeskeen i en meget lang årrække. Heldigvis er vi mange til at løfte opgaven.

Besøg Spillestedet Thy her.

Vores fortælling
Hvert fjerde år, når posen rystes, og midlerne til det danske musikliv fordeles, er der tabere og vindere. Det skaber både stor frustration – og vild begejstring. I Thy er vi glade, men vi forholder os ikke til debatten på nationalt niveau, det er er ikke vores metier. At musikpenge rykker fra storbyen til provinsen, er muligvis en god historie – der bliver snakket (for) meget om den slags for tiden – men det er en forsimpling, det er ikke den substantielle fortælling. Det er ikke VORES fortælling.

Spillestedet Thy er en beretning om en stor gruppe mennesker, ildsjæle, der har et fælles geografisk afsæt. Og så er der jo kærligheden til musikken – i alle dens afskygninger. Det er troen på, at summen af de enkelte dele er større, hvis vi rykker helt tæt sammen, også selvom de små miljøer nu er ganske stærke i sig selv. Den tese fik vi for alvor bevist under vores indledende stormøde i september sidste år.

For alle thyboer
Vi favner bredt, både alders- og genremæssigt. Og så er der jo de store afstande, de åbne vidder. Det er er sådan set det, der gør vores ”spillested” til noget ganske unikt. Anførselstegnene skyldes, at vi har valgt at fokusere meget lidt på en konkret matrikel, langt mere på de lokale særegenheder og styrker. Det har projektstøtteudvalget forstået, og det er vi taknemmelige for.

Det er de progressive fra URT, det er de garvede godtfolk fra Thy Folkemusik. Det er de fremadstormende ekspater fra Alive Festival. Det er jazz for de modne, og rock for de ungdommelige – eller måske er det lige præcis omvendt. Og det er selvfølgelig meget mere end det. Spillestedet Thy bliver nemlig noget ganske særligt.

Læs ansøgningen her.