YouTube Festival

Ungdommen samles om medier og medborgerskab.

Emilie Giese fra Kulturrummet er tovholder på festivalen. Det er vigtigt at de unge frivillige er medbestemmende til at forme festivalen.