Anna Marie Henriksen

Bibliotekar

Tel: 99 17 28 57

SEND EN EMAIL

Jeg arbejder på Hurup Bibliotek, hvor jeg betjener lånere og brugere – herunder også de mange læsekredse, der henter bøger hos os. Dertil udvælger jeg skønlitteratur, biografier, lydbøger og film for voksne, samt arbejder med diverse arrangementer, foruden at være med i Kulturekspressen.

Arbejdsområder: Bibliotekar og tovholder, materialevalg, arrangementer, læsekredse.