Hanne Løkkegaard

Assistent, Lokalhistorisk Arkiv

Tel: 99 17 28 44

SEND EN EMAIL

Jeg arbejder på Lokalhistorisk Arkivs afdelinger i Thisted og Hurup. Jeg medvirker til indsamling og registrering af kommunens papirarkivalier og digitale arkivalier samt borgeres billeder og dokumenter. Jeg besvarer henvendelser fra borgere, virksomheder og administration, ligesom jeg bl.a. deltager i scanningsprojekter af arkivets billedsamling.

Arbejdsområder: Borgerkontakt, §7-arkivering, lokalhistorisk arkivering, samarbejde med arkivets frivillige.