Lis Friis Bøegh

Bibliotekar

Tel: 99 17 28 29

SEND EN EMAIL

Jeg arbejder bl.a. med litteraturformidling, læsekredse, materialeindkøb, arrangementsplanlægning og –afvikling.

Jeg arbejder også med Thy til Ord og planlægger litteraturarrangementer i Thisted Musikteater.

Arbejdsområder: Voksenområdet, arrangementer.