Thomas Ingemann

Musiklærer

Tel: 40 55 99 70

SEND EN EMAIL

Jeg er en af Kulturrummets musikinstruktører og er uddannet trompetist. Derudover er jeg ude på kommunens folkeskoler i de såkaldte MuH-forløb (Musik i Hverdagen), hvor vi lærer folkeskolebørn at spille blæs i kortere undervisningsforløb.

Jeg er desuden trommeinstruktør og dirigent i "Snedsted Garden" og leder af "Brass i Thy"-projektet som samler regionens messingblæsere på stævner i løbet af sæsonen.

Arbejdsområder: Trompet, trækbasun, tuba m.fl. (De fleste typer af messingblæseinstrumenter).