Musikdagplejer

For at styrke børns færdigheder, sanser og motorik har vi udviklet et særligt kursus, der skærper musikkompetencerne i dagplejernes pædagogiske miljø – og øger musikkens rolle i det lokale kulturliv.

Du vil som kursist få både teoretisk og praktisk undervisning, så du fremadrettet kan virke som dagplejer med en reel musikprofil.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.

Undervisning
På modul 1 undervises der 6 gange á 3 timer + egen studietid:

 1. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums)
  Musikalsk færdigheder: guitar, sang, rytmer – hvordan øver man sig optimalt?

 2. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums)
  Bevægelse: motoriktræning gennem sanglege, krop- og sansestimulans, massage.

 3. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums)
  Teori: puls, periode.

 4. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums)
  Sproglig udvikling: Rim og remser, fortælling.

 5. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums/koordinering med egen sang)
  Sang-repertoire: overgangssange, tema sange, rutinesange, start- og slutsange mm.

 6. Instrumentale færdigheder: Guitar (akkorder/strums/koordinering med egen sang)
  Improvisation: lav egne sange med børnene, brug børnenes input, motivation.

 

Jørgen Baadsgaard

Musiklærer

Tel: 21 22 63 97

SEND EN EMAIL

SE PROFIL