Nordjyllands Orkesterskole

Nordjyllands Orkesterskole blev startet i 2005 for at styrke interessen for en række klassiske orkesterinstrumenter, som traditionelt ikke oplever stor søgning for på denne måde at sikre fødekæden til de symfoniske orkestre i Nordjylland.

Nordjyllands Orkesterskole tilbyder et sammenhængende undervisningsforløb specifikt målrettet opdyrkelsen af instrumenterne obo, fagot, valdhorn, harpe, bratsch og kontrabas. Elevkapaciteten er p.t. på 20 børn og unge op til 18 år fra hele Nordjylland. Ud over ugentlig soloundervisning deltager Orkesterskolens elever i en ugentlig fællestime, som kan være sammenspil, gruppeprøve, masterclass eller undervisning i musikhistorie og hørelære.

Nordjyllands Orkesterskole instruktører er professionelle musikere fra Aalborg Symfoniorkester med en bred undervisningserfaring fra musikskoler og konservatorier i Danmark og i udlandet. Undervisningen finder sted om mandagen i eftermiddagstimerne i Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler i Aalborg.

Du kan efter samråd med din lærer tilmelde dig Nordjyllands Orkesterskoles undervisningsforløb.

Læs mere om orkesterskolen her.