September 05.09.2016

Per Vers og thyboerne fyrer debatkanonen af

Når det lokale bibliotek i overmorgen pludselig bliver et veritabelt tilløbsstykke, er det ikke, fordi de unge er på panikjagt efter eksamenslitteratur.

Noget andet – og langt større end det forrendte karakterræs – er på spil. Det handler om værdier, traditioner, ja, vores fælles fremtid. Og så er der noget med en rapper fra Sønderjylland, der nok skal være garant for aftenens diskussionsflow.

Højskoleforstanderens søn har et projekt – et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark. Kanoninitiativet er Bertel Haarders, og siden startskuddet i december sidste år, hvor kultur- og kirkeministeren deklamerede sit dannelsesprojekt på Facebook, er temaer i mangefold blevet indsendt til kampagnesitet – fra jantelov til cykelkultur. Dansken er et spraglet folkefærd, forstås. Og hvad tænker thyboerne så om projektet? Kan vi på en meningsfuld måde opnå konsensus om vores immaterielle kultur og dennes fremtidige beskaffenhed? Det finder vi ud af på onsdag.

Ungerådet – den kommunale slagstift
Thisted Kommunes Ungeråd (TKU) har kun én ting på dagsordenen: de lokale unges medindflydelse. Som regel drejer det sig om kommunens aktiviteter og udvikling, men de nationale forhold ignoreres ikke, og derfor slog de snarrådige medlemmer til, da der opstod en mulighed for at invitere til kanondebat.

”Ungdommen i Thy beviser endnu engang, at man sagtens kan tænke højt og have store ambitioner, på trods af at vi rent geografisk ligger, hvor vi gør. Sidst, da vi lavede et EU-debatarrangement sammen med ungdomsskolen foran 700 unge mennesker, kom den tidligere minister Søren Gade. Nu, hvor vi laver et Danmarkskanon-arrangement for forhåbentlig 200 unge mennesker, kommer den kendte rapper og ordsnedker Per Vers,” fortæller Jakob Lundbye, formand for TKU.

I juni halsede TKU-formanden hjem fra Folkemødet på Bornholm for – sammen med KulturRummet og Kulturtjenesten Thy –  at forfatte en projektansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen. Og heldigvis blev der givet tilsagn til det ambitiøse kanonprojekt. Per Vers var ikke sen til at takke ja til at moderere en debat, der kan gå i mange retninger, når både hipstersurferne og de mådeholdne almuesmænd forventes at komme til orde. Aftenen byder bl.a. på gruppearbejde samt panel- og plenumdebat. Og Både Thy-Mors HF & VUC og Thisted Gymnasium sender udvalgte klasser til arrangementet, disse vil desuden deltage i en produktworkshop sidst på måneden, der ligeledes foregår på biblioteket. Her skal tankegodset konkretiseres og materialiseres.

”Så længe konceptet er nytænkende, anderledes og aktivt inddragende, vil de unge dukke op – de skal kunne se en relevans i det, og de vil ikke bare sidde stille i tre timer. De vil aktivt på banen og debattere – i dette tilfælde – danske værdier. Så gør det jo heller ikke noget, at man har en stor rapkanon som et ekstra trækplaster,” fortsætter Jakob Lundbye.

Kulturdynamoens kardinalpunkt
Det er ingen tilfældighed, at det er KulturRummet, der danner rammen for det unikke debatarrangement. Hos Thys nye kulturdynamo er det netop tanken at levere moderne og relevante tilbud, der understøtter og rækker ud i kulturlivet. Og selvom det første spadestik formelt set først tages sidst i denne måned, er der i flere år blevet arbejdet indgående med eventporteføljen i det nytænkende kulturhus – det tværgående samarbejde om Danmarkskanonen er blot seneste skud på stammen.

Læs mere om debateventen her.