April 12.04.2019

En hyldest til det Thy’ske kulturliv

Thisted Kommunes Kulturpris 2019. I år får prisuddelingen – der har fundet sted siden 2012 – nye festlige rammer, når eventet afvikles fredag den 21. juni kl. 14-16 i KulturRummet. Begivenheden vil nemlig fungere som afslutningssalut på den nye kulturuge ’Thy til Kultur’. Og traditionen tro bliver det et stemningsfyldt højdepunkt her i den norvestjyske kommune, når vi med musik, kunst, sang og god mad fejrer kulturen og årets prismodtager.

Forberedelserne til arrangementet er i fuld gang, og alle opfordres til at komme og slutte sig til fejringen af den kulturelle mangfoldighed, som er opbygget i kommunen gennem mange år. 

Kulturprisen i nye klæder
I år er det KulturRummet, der danner rammen om kulturprisuddelingen, og således sættes der et stemningsfuldt punktum ved den første udgave af Thy til Kultur, som løber af stablen fra d. 15.-21. juni. Thy til Kultur lægger ud med et stort åbent hus-arrangement i Thisted, og i løbet af ugen vil der være fyldt med forskellige indslag over hele Thy. Om fredagen indtager Kulturelt Samråd scenen i Kultursalen på Thisted Musikskole, og årets vinder vil blive hyldet på behørig vis.

Den nyvalgte formand i Kulturelt Samråd Anette Bjørndal er rigtig glad for det nye parløb med KulturRummet: ”Det åbner helt nye og spændende døre, at prisuddelingen afrunder kulturugen, og vi håber, at rigtig mange af Kulturelt Samråds foreninger vil bakke op og komme og vise flaget denne eftermiddag – og at de vil tage imod invitationen til at deltage i løbet af ugen. Vi håber, at Thy til Kultur bliver et fast tilbagevendende højdepunkt for alle kulturudbydere og en stor oplevelse for alle borgere. Og at det bliver en helt ny tradition, som på en ny måde også kan rammesætte aktiviteter omkring kulturprisuddelingen.”

Kandidater kan indstilles nu
Thisted Kommunes Kulturpris gives til en forening, institution eller aktør, som har ydet en fremragende indsats. Kulturprisen uddeles i samarbejde mellem Thisted Kommune og Kulturelt Samråd i Thisted Kommune. Prisuddelingen finder sted i juni og gives til kulturelle ildsjæle, der har ydet en indsats inden for billedkunst, drama, musik eller et andet kunstnerisk område, og som samtidigt tager initiativer, igangsætter og inspirerer. 

Ønsker du at indstille en kandidat, kan du indsende dit forslag på mail til Kultur og Fritid, Thisted Kommune: kultur@thisted.dk. Der er frist for indstillinger den 15. maj.

Til de fremragende og modige
Skulpturen, som gives til årets kulturelle ildsjæl, er skabt af kunstneren Zoran Luka, der i mange år var en aktiv del af Kirsten Kjær Museum. For at blive udvalgt som prismodtager skal man have:

  • Ydet en fremragende amatør- eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller et andet kunstnerisk område.
  • Været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Thisted Kommune.
  • Udvist kulturelt mod og nytænkning.
  • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Sidste år gik prisen til Thisted Kirkes Drenge- & Mandskor under ledelse af Niels Granvig.