Maj 05.05.2019

Svævende personligheder og svimlende poesi

Velkommen i Collagehimlen. Mere end 250 børn og unge har været i Collagehimlen i et samarbejde med Billedskolen i Thy og Forfatterskolen i Thy. Her har de omdannet kunsthistoriske portrætter og selvportrætter samt litteraturhistoriske digte til helt nye udtryk. Og på tirsdag er der festlig fernisering.

Den rumlige totalinstallation åbnes for alle interesserede, og der vil være mulighed for at stifte bekendtskab med et væld af underfundige værker.

Eleverne har skullet komponere deres egen tekst og udvælge og skabe et portræt ud fra et tekstbaseret og et billedbaseret materiale. Ordene kommer fra digte fra såvel børnelitteraturen som litteratur, der ikke er målrettet børn. Billedmaterialet har bestået af udvalgte portrætter fra renæssancen og op til vores samtid.

At skrive med saks og lim
Victor og Oscar fra Sjørring Skole har været med i det kreative forløb, hvor portrætter er blevet til på en helt ny måde:

“Vi har aldrig skrevet et digt med saks og lim før, så det var sjovt at prøve noget nyt sammen med vores klasse. Det var anderledes, end når vi ellers skriver og laver billeder, fordi vi aldrig før har prøvet at skrive et digt ved at klippe ordene ud fra et stykke papir. Vi kunne vælge mellem bestemte ører, næser, øjne og munde til portrættet, og der var mange forskellige ting, så det var meget sjovt,” fortæller de to elever.

Til ferniseringen vil Nordvestjysk Pigekor optræde, Madværkstedet står for forfriskningerne, og der vil være fællessang. Mange forskellige aktører er således involveret i udstillingen – helt i KulturRummets ånd.

Et hoved og en tekst
Collagehimlen er et tværfagligt eksperiment funderet på en kombination af ord og billeder, som tilnærmer sig hinanden på en fragmentarisk måde – billedets narrativ og ordets grafiske opbygning. 

“Collagehimlen var sjov at være med til at lave. Collagehimlen var, hvor man skulle klippe forskellige ting ud. Så skulle man sætte dem sammen, så det kom til at ligne et ansigt. Vi skulle sætte forskellige ting sammen, så man havde et hoved og en tekst,” siger Magnus, der også kommer fra Sjørring Skole.

I fem lektioner har eleverne fra 4. klasse klippet og revet historier og sætninger fra hinanden og samlet dem til nye tekster med klister og tråd – den kunsthistoriske kuffert har været fyldt med portrætter og andre motiver.

”Der er blev lyttet og grinet og undret og jublet og givet applaus. Eleverne var nysgerrige og opmærksomme på variationen i værkerne, som alle var lavet ud fra det samme grundmateriale Det var tydeligt, at den meget håndgribelige og praktiske tilgang til at skabe med og udtrykke sig i ord og billeder med saks og limstift fik eleverne til at overraske både sig selv og deres lærere, både mht. hvad de skabte og mht. deres engagement. Som undervisere er det meget berigende at arbejde sammen tværfagligt, og vi håber at kunne udvikle flere forløb, hvor tekst og billede kan være en omdrejningspunkt for en æstetisk læreproces,” siger Mette Hegnhøj og Pia Skogberg fra henholdsvis Forfatterskolen i Thy og Billedskolen i Thy.

Projektet er støttet af BMMK. BMMK – Børns møde med kunsten er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.

Læs mere om Collagehimlen her.