Oktober 23.10.2019

Kulturkaravanen rammer Thisted på fredag

Kulturkaravane Nord har pakket kufferten med fantastiske kulturoplevelser til sin rejse igennem alle 11 nordjyske kommuner. Karavanens 3. stop er i Thisted, hvor området omkring Store Torv d. 25. oktober kl. 16-19 forvandles til en intim kulturel byfest med kulturbidder fra Aalborg Symfoniorkester, Kunsten og Den Kongelige Ballet. Arrangementet er gratis.

Når karavanen slår sine telte op, har den medbragt tre institutioner, der hver især repræsenterer noget særligt indenfor deres genre. Med Aalborg Symfoniorkester, Kunsten og Den Kongelige Ballet vil Nordjyderne møde den ypperste kunst på helt tæt hold og opleve kulturtilbud, som man normalt skal rejse efter.

Alle tre kunstarter hviler på gamle traditioner, konventioner og normer, som de tre institutioner arbejder for at bevare. Men samtidig vil de også gerne bryde rammerne for, hvad kunsten kan, og hvordan vi oplever den. Institutionerne har alle et ønske om at forny sig og arbejde med nye målgrupper, samtidig med at de fortsat vil fastholde og udvikle deres kunstneriske arbejde. Derfor vil vi ifm. Kulturkaravane Nord opleve disse klassiske kunstarter i anderledes rammer end normalt.

Kulturhacking i en lokal kontekst
Som gennemgående tema arbejder kulturkaravanens aktører i år med såkaldt kulturhacking. Hacking er et begreb kendt fra IT, som oprindeligt var et positivt fænomen og dækkede over computernørder på Massachusetts Institute of Technology i 1960´erne. Det var mennesker, der kunne finde kreative løsninger på tekniske problemer, og deres praksis byggede på idéen om fri adgang til information og viden. Med ønsket om at skabe forandring har Kulturkaravane Nord taget hackingmetoden til sig og håber på, at det overraskende møde med kunst på absolut højeste niveau vil efterlade varige spor hos de besøgende – og forhåbentlig give mod på mere.

Ved besøget i Thisted møder vi de tre kulturinstitutioner i anderledes rammer – nemlig i Thisted Kirke, Sparekassen Thy, og i J.P. Jacobsens Center foran Føtex og i kunstforeningen Det Ny Kastet, som holder til på 1. sal i Det Gamle Rådhus. Derudover har Den Kongelige Ballet afholdt en workshop med et lokalt kvindehold fra TGI (Thisted Gymnastik og Idrætskultur), hvor en professionel danser sammen med holdet har taget udgangspunkt i deres egne bevægelsesmønstre og koblet dem sammen med bevægelser fra den klassiske ballet. Resultatet kan ses i en opvisning ved navn ‘Spejldans', som kvindeholdet i forlængelse af workshoppen har udviklet. Spejldansen vises to gange: én gang i Thisted Kirke og til afslutningen på Store Torv.

Find hele programmet på Thy360 her.

Om Kulturkaravane Nord
Kulturkaravanen er et samarbejde mellem alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland og er en af tre store satsninger i kulturaftalen KulturKANten for 2017-2020.

Kulturkaravane Nord har til formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i alle regionens kommuner. Den omfatter en bred vifte af kulturgenrer og involverer såvel store regionale og statslige kulturinstitutioner og aktører som lokale kunstnere og kulturskoler, biblioteker, lokalmiljøer m.v.  

Kulturkaravanen skal gøre kunst og kultur bredt tilgængeligt for alle og skabe sammenhængskraft—på kryds og tværs af regionen og på tværs af de kunstneriske genrer. Kunstnerisk mangfoldighed, proces og levedygtighed er helt centrale i konceptet for Kulturkaravane Nord.

Læs mere om Kulturkaravane Nord her.

Eva Sjælland

Leder af KulturRummet

Tel: 22 97 15 95

SEND EN EMAIL

SE PROFIL