Oktober 13.10.2020

Hans Bakgaards Mindelegat

Det er nu tid til at du kan søge og indstille værker og kunstnere til legatet.

Uddeling af Hans Bakgaards Mindelegat af 1975
 
Legatet er stiftet til minde om hjemstavnsdigteren og sangeren Hans Bakgaard og er oprettet af en kreds af Hans Bakgaards venner.
 
Fra dette legat kan der for 6. gang udbetales tilskud til et eller flere af følgende formål, der er prioriterede:
1. Støtte til evt. udgivelse af værker af Hans Bakgaard.
2. Støtte til en digter eller forfatter, født eller boende i Thy.
3. Støtte til andre kunstnere med hjemsted i Thy.
4. Støtte til indkøb af kunstværker til anbringelse i Sydthy.
 
Det samlede tilskudsbeløb udgør 4.000 kr.
 
Ansøgning om tilskud fremsendes til kultur@thisted.dk senest den 16. november 2020. Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget vil herefter taget stilling til de indkomne ansøgninger.
 
Biblioteket i Thy planlægger en udstilling om Hans Bakgaard i januar 2021 med en arrangementsdag d. 7. januar. På udstillingen vil man også kunne se hvem der har modtaget legatsstøtten.