Spillestedet Thy

Thy er fortsat et af Danmarks musikalske knudepunkter for den rytmiske musik, efter Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har genudpeget Spillestedet Thy som regionalt spillested i perioden 2021-2024. Med genudpegningen beholder Spillestedet Thy sit statslige og kommunale tilskud på 1 mio. kr.

Spillestedet Thy er en selvejende institution, der blev etableret i 2016 ud fra et ønske om at give områdets musikmiljø et professionelt løft til et niveau, som oversteg honorarstøtteordningens muligheder og derved samtidig samle musikmiljøet i en paraplyorganisation. Spillestedet Thy har til huse i Plantagehuset i KulturRummet.

Læs mere om Spillestedet Thy på deres hjemmeside.

Spillestedet Thy bygger på medlemmernes erfaring

Spillestedet Thys organisation har fra starten taget udgangspunkt i en bred forankring i områdets musikmiljø, som er skabt via et repræsentantskab bestående af foreninger, institutioner, organisationer og fonde med tilknytning til Thy. Musikmiljøets aktører har således aktivt sat deres præg på spillestedets udvikling ved at være med til at udstikke den strategiske retning for organisationens fremtid samt realisere indholdet ifølge spillestedets fælles udviklede værdiggrundlag.

En for alle – alle for en

Spillestedet Thy ER dets medlemmer. Denne symbiose muliggør en dynamisk organisation, som på den ene side lever af medlemmernes medansvar og på den anden side vil udvikle sig i takt med medlemmernes sammensætning og ressourcer. Der er hurtigt udviklet en synergieffekt, så Spillestedet Thy i stort omfang er båret af amatørernes og de frivilliges engagement, kombineret med den professionelle tilgang fra administrationen.

For alle thyboer

Spillestedet Thy favner alle spillesteder i kommunen – og favner bredt både alders- og genremæssigt. Og så er der jo de store afstande, de åbne vidder. Det er sådan set det, der gør vores ”spillested” til noget ganske unikt. Anførselstegnene skyldes, at Spillestedet Thy har valgt at fokusere meget lidt på en konkret matrikel, langt mere på de lokale særegenheder og styrker, så musikken kommer derud, hvor publikum er.

Læs Spillestedet Thys ansøgning og find flere informationer om regionale spillestedet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.