Spillestedet Thy

Spillestedet Thy er udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Dette sikrer Spillestedet Thy et årligt tilskud på 1 mio. kr. fra stat og kommune frem til 2020.

Spillestedet Thy er et regionalt spillested med bred vifte af forskellige genrer, både kendt, ukendt, international og lokal musik.

Læs mere om Spillestedet Thy på deres hjemmeside her.

Historien om Spillestedet Thy
Et langt forarbejde og en omfattende ansøgningsproces endte med at bære frugt. Det skyldes ikke mindst et enestående samarbejde i det musikalske miljø, der tæller 14 musiske og kulturelle foreninger i Thisted Kommune.

En sejr for det musikalske miljø
At blive udpeget som regionalt spillested, giver musiklivet i Thy et enormt løft. Både i forhold til talentudvikling, og i forhold til muligheden for at få ny, spændende musik såvel som store, etablerede navne til Thy.

En for alle – alle for en
Spillestedet Thy favner bredt, både fordi så mange kulturinstitutioner inddrages, men også fordi Spillestedet Thy har til huse i Plantagehuset i KulturRummet, der netop rummer mange forskellige institutioner og aktører.

Spillestedet Thy favner alle spillesteder i kommunen – og musikken kommer derud, hvor publikum er.

Læs mere om hele processen med at få et regionalt spillested i Thy her.