Unge Stemmer

Hvad er et godt ungdomsliv i Thy? "Unge Stemmer" handler grundlæggende om at skabe et rum, hvor unge i Thy kan komme til orde. "Unge Stemmer" er bindeled mellem unge og politikere så afstanden fra ungdomsliv til byrådssal bliver kortere

 

Hvad er et godt ungdomsliv i Thy? Det zoomer Thisted Kommunes ungdomskonsulent Gustav Hertz ind på sammen med borgmester Ulla Vestergaard.

 

Siden projektet, i samarbejde med Thisted Kommune og KulturRummet, blev søsat i sensommeren 2019 har målet været at gøre os synlige for politikerne, så vi kan få en ægte mulighed for at sætte vores fodaftryk på kommunes ungepolitik.

For os unge har projektet altså først og fremmest sigtet mod øget indflydelse: Politikerne skal vide, at vi har en stemme, der er værd at lytte til, og at vi kan og vil være med til at ændre på nogle ting. Derfor skal det også være nemmere for os at komme i kontakt med politikerne.

Men det skal også være nemmere for politikerne at komme i kontakt med os. Hvis politikerne skal lave en ungepolitik for unge, så har de nemlig også brug for at se på verden fra vores perspektiv. Forestiller man sig f.eks., at der skal bygges et nyt ungdomshus, ja, så er det selvfølgelig relevant for de politikere, der ønsker at være i øjenhøjde med os, at vide, hvad vi mener, og hvilke idéer vi har.

Som ungekonsulent er det mit job – i fællesskab med kommunes nye ungeorgan ”Demokratour” – at bygge denne bro og sørge for, at vi, de unge stemmer, bliver hørt.

Hvem er vi?

For at vi kan få en stemme, er det dog nødvendigt at vide, hvem der i det hele taget taler. Hvem er vi unge egentlig? Og hvad betyder det i det hele taget at være ung?

Formålet for projektet har i første omgang simpelthen været at kortlægge den farverige og mangfoldige ungdom i Thisted kommune. En del af ”Unge Stemmer” er derfor en række korte interviews med unge i alderen 14-25 år med forskellige udgangspunkter – fra niendeklasseseleven til den unge elektriker fra Vorupør – der alle kommer med deres bud på, hvad det gode ungdomsliv i Thisted Kommune er.

 

Mød forskellige unge fra Thy og hør hvad det gode ungdomsliv er for dem

Projektet vil også sætte fokus på det, man kunne kalde ”ungeaktører”. Det vil sige alle de foreninger og organisationer med unge mennesker, der på den ene eller anden måde er med til at skabe liv og kultur blandt kommunens unge.

Alt i alt får vi på den måde en oversigt over ungdomslivet i Thisted Kommune, der kan give politikere såvel som borgere et øjebliksbillede af, hvem vi unge er, og hvad vi mener.

Jeg har glædet mig til at præsentere "Unge Stemmer" for jer. Få hele historien i publikationen herunder.

Gustav Hertz Holm, Ungdomskonsulent

Forside på unge stemmer

Unge Stemmer publikationen

Eva Sjælland

Leder af KulturRummet

Tel: 22 97 15 95

SEND EN EMAIL

SE PROFIL