Fripladser

Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser, der efter ansøgning kan tildeles børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier.

Ansøgningsfrist 15. juni 2022.

Vores fripladser tildeles efter følgende retningslinjer:

  • Fripladserne prioriteres til elever under 18 år.
  • Husstandsindkomst for tildeling af fripladser er under 300.000 kr.
  • ​Er der mere end 1 hjemmeboende barn under 20 år, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
  • Instrumentleje og evt. udgifter til noder ved instrumentalundervisning hører ikke under fripladsen.
  • Der tildeles kun friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.
  • Musikskolens ledelse træffer beslutningen om tildeling af friplads.

Alle oplysninger vedrørende ansøgning og tildeling af friplads behandles fortroligt.

Hent ansøgningsskemaet her.